INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör Illustrator


SKISSER
SKETCHES
SKIZZEN


Den kokta grodan -skiss

Den kokta grodan |
Tuschpenna och akvarell/
Felt pen and watercolor/Filzstift und aquarell

Skiss till boken "Den kokta grodan" |
Skisser MENY

08 550 164 10 ateljé  |  070 994 15 38 mobil