INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör
Illustrator

SKISSER
SKETCHES
SKIZZEN


Lilith

Lilith |
Skisser MENY

Jag har länge fascinerats av myten om Lilith. Här
har jag valt att teckna henne ur en mer humoristisk
vinkling. Läs om henne på
SUSNING.NU


08 550 164 10 ateljé  |  070 994 15 38 mobil