INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör Illustrator

TIDNINGAR DAGSPRESS
MAGAZINES DAILY PRESS

ZEITUNGEN TAGESPRESSE


konsulter-kaligrafipenna tusch

Tuschpenna
och kalligrafipenna Felt pen and
calligraphy pen /Filzstift und
Kalligraphiefeder

KONSULTER

När ingenting kan bli så värst mycket värre
och tiden är vriden ur led,
då dyker det upp någon snacksalig herre
med enkla och raka besked.

Som främmande fåglar konsulterna kraxar
en glättad och självskriven sång,
högt upp i det blå, där de vingklippta flaxar
när vinden blir vresig och vrång.

Och kvarstår problem när konsulten har farit,
finns säkert en annan konsult,
fast allting det är som det alltid har varit
och blir som det blir likafullt.

BRYD

Publicerad som dagsvers i Svenska Dagbladet
Text©Ulf Björkryd 1989, 2012

08 550 164 10 ateljé | 070 994 15 38 mobil