HOME
BILDKONST
ART
ILLUSTRATION
ILLUSTRATION
FOTOGRAFI
PHOTOGRAPHY
OM MIG
ABOUT ME
M@IL<<<
INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör
Illustrator


BÖCKER HUMOR/FAKTA
BOOKS HUMOUR/FACTS
BÜCHER
HUMOR/FAKTEN


Våga öppna! Tusch och akvarell

"That´s also a way to think, but it´s the wrong way."

Våga öppna! Att integrera människor med svensk och utländsk bakgrund i föreningslivet | Helene Lahti Edmark och Roland Cox (Red), Lunds Universitet, Socialhögskolan 2006.

Tuschpenna och akvarell/Felt pen and watercolor/
Filzstift und Aquarell |
BÖCKER
MENY


08 550 164 10 ateljé  |  070 994 15 38 mobil