HOME
BILDKONST
ART
ILLUSTRATION
ILLUSTRATION
FOTOGRAFI
PHOTOGRAPHY
OM MIG
ABOUT ME
M@IL
<<<
INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör
Illustrator


BÖCKER HUMOR/FAKTA
BOOKS HUMOUR/FACTS
BÜCHER
HUMOR/FAKTEN


"Stopp"-tusch och akvarell
"Arrogant"? How do you mean?

Stopp! Om trakasserier på grund av kön
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn 2001

Även publicerad med engelsk text i "Women
Cartoons on Discrimination" utgiven av Asmita
Resource Centre For Women, Indien
2005


Tuschpenna och akvarell/Felt pen and watercolor
/
Filzstift und Aquarell | Böcker MENY

>>>

08 550 164 10 ateljé  |  070 994 15 38 mobil