INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör Illustrator


SKISSER
SKETCHES
SKIZZEN


skiss

Charmör/Charmer/Charmeur
Stålpenna
/Steel nibb/Feder |
Skisser MENY

Ibland är det kul att bara låta pennan vandra lite planlöst över pappret och låta det undermedvetna tala. Och vad som då framträder är väl ingen överraskning för den som kan sin Freud.


08 550 164 10 ateljé  |  070 994 15 38 mobil