INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör
Illustrator

SKISSER
SKETCHES
SKIZZEN
Bibliotek/
Library/Bibliothek
| Skisser MENY
Tuschpenna/Felt pen/Filzstift

Bibliotek är ett naturligt och tacksamt ställe att skissa
på. Människor som sitter någolunda stilla, koncentrerade
på att läsa eller lyssna på musik. Stadsbiblioteket i
Södertälje eller motsvarande i Stockholm är mina
favoritställen att skissa på.


08 550 164 10 ateljé  |  070 994 15 38 mobil