INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör Illustrator

SKISSER
SKETCHES
SKIZZEN


Interiör

Interiör/Interior/Innenraum | Tuschpenna/
Felt pen/Filzstift |
Skisser MENY


Vid dåligt uteväder så tager man vad man haver hemma.
Det gäller att hålla pennan varm, att skissa är som att
träna mellan tävlingar för en idrotts människa. Hoppar
man över så presterar man sämre. Det ska inte finnas
nån tvekan i linjen.

08 550 164 10 ateljé  |  070 994 15 38 mobil