<<<
INGEMAR NYSTRÖM
Bildkonstnär
Artist
Künstler

SKISSER
SKETCHES
SKIZZENGås/Goose/Gans | Skisser MENY | Tuschpenna och
pensel/
Felt pen and brush/Filzstift und tuschpinsel

Under åren så har Torekällbergets Frilufts museum
varit en naturlig plats för studier av djur man annars
inte ser i en urban miljö. Här ett collage ifrån 20 års
oregelbundet men återkommande skissande.

 

  070 994 15 38 | M@IL