INGEMAR NYSTRÖM
Bildkonstnär
Artist
Künstler

SKISSER
SKETCHES
SKIZZEN
Get, tupp och sugga/Goat, rooster and sow/Ziege,
hahn unt sau
| Tuschpenna/Felt pen/Filzstift |
Skisser MENY

Under åren så har Torekällbergets Frilufts museum varit
en naturlig plats för studier av djur man annars inte ser
i en urban miljö. Här ett collage ifrån 20 års oregelbundet
men återkommande skissande.


  070 994 15 38 | M@IL