INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör Illustrator


SERIER
COMICSZapping,
Kamratposten | Manus Roland Cox | Serier MENY
Tuschpensel och akvarell/Ink brush and watercolor/ Tuschpinsel und aquarell | Visad på Serieveckan, Göteborgs Stadsbibliotek 2010.


08 550 164 10 ateljé | 070 994 15 38 mobil