INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör Illustrator


KARIKATYRER
CARICATURES
KARIKATUREN


Carl-Gustav Lindstedt -tuschpenna o pensel

Carl-Gustav Lindstedt (1921-1992) | Karikatyr MENY

Tuschpenna och pensel/Felt pen and brush/Filzstift und pinsel
08 550 164 10 ateljé  |  070 994 15 38 mobil