Kjell Nyström
Keramik


Bildarkiv-utställningar m m


Visar keramik på Blacksta julmarknad
2008. Var med för tredje julen i
det gamla församlingshemmet.
 
keramiker dreja drejning säja keramik köpa
På kurs hos Steven Jones keramikverkstad i Samstorp, norr om Karlstad.

studiokeramik keramisk verkstad skikta leran
lera glasyr drejskiva keramiken stengodslera glasyrbränning modellerpinnar

modellerpinn Foto Blacksta ©Ingemar Nyström 2008