HOME
BILDKONST
ART
ILLUSTRATION
ILLUSTRATION
FOTOGRAFI
PHOTOGRAPHY
OM MIG
ABOUT ME
M@IL

INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör Illustrator

TIDNINGAR DAGSPRESS
MAGAZINES DAILY PRESS

ZEITUNGEN TAGESPRESSE


forandring-tusch pensel

Tuschpenna
och pensel/Felt Felt pen and brush/Filzstift und pinsel


MORE
>>>FÖRÄNDRING

Förändring är den röda tråd som genom livet löper.
Den vidrör även alla dessa döda ting vi köper;
ty unga herrars byxor blir för korta och för trånga,
emedan äldre herrars gärna blir en aning långa.

BRYD

Publicerad som dagsvers i Svenska Dagbladet
Text©Ulf Björkryd 1989, 2012
08 550 164 10 ateljé | 070 994 15 38 mobil