HOME
BILDKONST
ART
ILLUSTRATION
ILLUSTRATION
FOTOGRAFI
PHOTOGRAPHY
OM MIG
ABOUT ME
M@IL


MORE
INGEMAR NYSTRÖM
Illustratör Illustrator

TIDNINGAR DAGSPRESS
MAGAZINES DAILY PRESS

ZEITUNGEN TAGESPRESSE


Dagsvers Aftonbön för politiker

Tuschpensel/
Ink brush/
Tuschpinsel


MORE
>>>
AFTONBÖN FÖR POLITIKER

Gör mig omtyckt när det gäller.
Gör så att jag inte heller
månde reta LO eller
LR.

Sätt mig främst i anke-dammen.
Låt mig leda alla lammen.
Giv mig mod att bära skammen.
Amen.

BRYD

Publicerad som dagsvers i Svenska Dagbladet
Text©Ulf Björkryd
1990, 2012
08 550 164 10 ateljé | 070 994 15 38 mobil